Máy đóng gói đứng TAM thích hợp cho túi vật liệu dạng bột, hạt như: bột mì, cà phê, gia vị và trộn súp. Hệ thống điều khiển tích hợp để vật liệu được đầy vào túi qua công cụ truyền liệu Auger (mũi xoắn), đảm bảo vật liệu xuống túi một các dễ dàng, nhanh chóng.

may-dong-goi-twn5-6Ngành đóng gói bao bì đã phát triển rất nhanh chóng trong những năm qua. Trước đây, vai trò cơ bản của nó là để đảm bảo rằng sản phẩm của mặt hàng đã được đưa đến tận tay người sử dụng an toàn và trong sự khéo léo. Cùng với vai trò hiện tại của mình, máy đóng gói Tam đã được mở rộng thêm để bao gồm việc quản lý các lĩnh vực trong một hệ thống và liền mạch, từ phân phối đến bán hàng.

Các yêu cầu của chức năng đóng gói cũng dần thay đổi theo yêu cầu cảu xã hội và tính tiện ích của nó trong việc sử dụng các bao bì. Hiện nay, bao bì là cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm và thực hiện một số vai trò mới và mở rộng như tạm thời bảo quản và lưu trữ các mặt hàng sản phẩm, cũng như tăng cường sức hấp dẫn thương mại.

Phong cách bao bì được xử lý khác nhau với các mặt hàng sản phẩm phải được đóng gói, tùy thuộc vào vật liệu, kích thước, trọng lượng, và các tính năng của các mặt hàng. Ngày nay, bao bì cần phản ánh, và cũng đáp lại, những lối sống khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, bao bì cần phải đưa vào các khía cạnh xem xét như an toàn, dễ sử dụng, và mối quan tâm về môi trường cũng như những ảnh hưởng đến tất cả các phong cách và chức năng của các yêu cầu đóng gói của ngày hôm nay.

SẢN PHẨM KHÁC