HIỆU SUẤT CAO

Với hệ thống kiểm tra Xpert™ X-Ray của Thermo Scientific, các hệ thống X-quang với hiệu suất cao cho thấy khả năng phát hiện và không bỏ qua các sản phẩm bị nhiễm bẩn hay dị vật và các lỗi sản phẩm hoặc bao bì và giúp khắc phục nhanh chóng.

TỐC ĐỘ CAO

Thermo Scientific ™ Xpert ™ X-Ray kiểm tra hệ thống S400. Thiết kế cho tốc độ cao, có thể với các sản phẩm như chai, thùng carton và dòng túi…lên đến 500 gói mỗi phút.

CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

Được thiết kế để kiểm tra các sản phẩm như các lon kim loại, chai nhựa, thùng carton và túi standup.

– Sườn ngang lớn cho phép tăng cường độ nhạy và kết quả chính xác hơn khi quét thùng đựng hàng theo chiều dọc theo định hướng

– Các phần mềm với thuật toán cụ thể được thực hiện cho các yêu cầu cao để phát triển và tìm kiếm các chất nhiễm bẩn hay di vật trong sản phẩm ở khu vực cạnh gói sản phẩm, trung tâm phía dưới và phái trên sản

DỄ CÀI ĐẶT SỬ DỤNG

Dễ dàng cài đặt và sử dụng – độ dài nhỏ gọn phù hợp với không gian sản xuất chặt chẽ, dễ dàng điều chỉnh chiều cao để phù hợp với băng tải hiện có

ỔN ĐỊNH – BỀN BỈ

Máy dò kim loại Xray hoạt động hiệu quả, linh hoạt, phát hiện bất kỳ kích thước nào hoặc hình dạng nào của dị vật của sản phẩm với số lượng lớn, hoạt động ổn định, mạnh mẽ để loại bỏ các sản phẩm không được chấp nhận khi qua hệ thống kiểm tra. Tất cả đều đảm bảo tính toàn vẹn cho sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

TÍNH TOÁN HOÀN HẢO

Các phần mềm với thuật toán cụ thể được thực hiện cho các yêu cầu cao để phát triển và tìm kiếm các chất nhiễm bẩn hay di vật trong sản phẩm ở khu vực cạnh gói sản phẩm, trung tâm phía dưới và phái trên sản

HIỆU SUẤT CAO

HIỆU SUẤT CAO

Với hệ thống kiểm tra Xpert™ X-Ray của Thermo Scientific, các hệ thống X-quang với hiệu suất cao cho thấy khả năng phát hiện và không bỏ qua các sản phẩm bị nhiễm bẩn hay dị vật và các lỗi sản phẩm hoặc bao bì và giúp khắc phục nhanh chóng.

TỐC ĐỘ CAO

TỐC ĐỘ CAO

Thermo Scientific ™ Xpert ™ X-Ray kiểm tra hệ thống S400. Thiết kế cho tốc độ cao, có thể với các sản phẩm như chai, thùng carton và dòng túi…lên đến 500 gói mỗi phút.

CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

Được thiết kế để kiểm tra các sản phẩm như các lon kim loại, chai nhựa, thùng carton và túi standup.

– Sườn ngang lớn cho phép tăng cường độ nhạy và kết quả chính xác hơn khi quét thùng đựng hàng theo chiều dọc theo định hướng

– Các phần mềm với thuật toán cụ thể được thực hiện cho các yêu cầu cao để phát triển và tìm kiếm các chất nhiễm bẩn hay di vật trong sản phẩm ở khu vực cạnh gói sản phẩm, trung tâm phía dưới và phái trên sản

DỄ CÀI ĐẶT SỬ DỤNG

DỄ CÀI ĐẶT SỬ DỤNG

Dễ dàng cài đặt và sử dụng – độ dài nhỏ gọn phù hợp với không gian sản xuất chặt chẽ, dễ dàng điều chỉnh chiều cao để phù hợp với băng tải hiện có

ỔN ĐỊNH - BỀN BỈ

ỔN ĐỊNH – BỀN BỈ

Máy dò kim loại Xray hoạt động hiệu quả, linh hoạt, phát hiện bất kỳ kích thước nào hoặc hình dạng nào của dị vật của sản phẩm với số lượng lớn, hoạt động ổn định, mạnh mẽ để loại bỏ các sản phẩm không được chấp nhận khi qua hệ thống kiểm tra. Tất cả đều đảm bảo tính toàn vẹn cho sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

TÍNH TOÁN HOÀN HẢO

TÍNH TOÁN HOÀN HẢO

Các phần mềm với thuật toán cụ thể được thực hiện cho các yêu cầu cao để phát triển và tìm kiếm các chất nhiễm bẩn hay di vật trong sản phẩm ở khu vực cạnh gói sản phẩm, trung tâm phía dưới và phái trên sản

Máy Dò Kim Loại X – Ray
2 (40%) 3 votes